Spółdzielnia mieszkaniowa Dom dla Młodych

PRZETARG Nr 07/2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

WYKONANIE I MONTAŻ SIATEK NA KOMINACH 

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   22.03.2017 r. do godz.1200

PRZETARG Nr 06/2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

Wzmocnienie podłoża pod fundamentami oraz wzmocnienie ścian i stropu w budynku przy ul. Kordiana 68 klatka nr 6

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

KONKURS OFERT Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w konkursie ofert na :

Pomiary rezystancji uziomów i ciągłość instalacji odgromowej w budynkach :

KONKURS OFERT Nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w konkursie ofert na :

Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych  wykonanej  jako szybkie wyłączenie w lokalach mieszkalnych położonych w budynkach :

Informacja nr 01/02/2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom dla Młodych" informuje że w załacznikach określone są zakresy czynności firm sprzątających budynki w zasobach Spóldzielni. Jednocześnie informujemy iż mycie okien w budynkach Spółdzielni zgodnie z zawartymi umowami odbywa się dwukrotnie w roku przed świętami - wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi. Informacja o planowanym myciu okien będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń budynku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zarząd SM 

Komunikat 01/02/2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że od dnia 06.02.2017r., Zakład Instalacyjno-Remontowy „MONTAŻ” rozpocznie w budynku przy ul. Turniejowej 65 prace związane z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej w piwnicach oraz na klatkach schodowych budynku.

O terminie wykonania instalacji w mieszkaniach poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

Informacje dot. w/w prac można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w godzinach przyjęć stron.

Kontakt

Adres spółdzielni:

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków

Email: info@smddm.pl

Telefony:

Spółdzielnia mieszkaniowa Dom dla Młodych

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy.

Subscribe to Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych RSS

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl