Aktualności

PRZETARG Nr 01/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI w BUDYNKU NA ZJEŹDZIE 13 

Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   28.02.2018 r. do godz.1200

 otwarcie ofert odbędzie się w dniu  01.03.2018 r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl