Archiwum

KOMUNIKAT Nr 2/06/2018

W dniu 11 czerwca 2018 r Członek Spółdzielni złożył poprawkę do projektu uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” dotyczącej zmian do Statutu Spółdzielni poprzez dodanie w § 73 nowego pkt. 5 o brzmieniu:

KOMUNIKAT Nr 01/6/2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w siedzibie Spółdzielni (oraz w zakładce MOL - ważne dokumenty-Walne Zgromadzenie Członków 2018)  jest do wglądu członków Spółdzielni OPINIA PRAWNA w przedmiocie projektu uchwały z dnia 30-05-2018 zgłoszonej przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w trybie § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 15-06-2018 roku.

Zarząd SM

KOMUNIKAT Nr 05/5/2018

Zarząd Spółdzielni informuje, iż zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” został złożony projekt  uchwały poparte przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni w świetle powyższego Spółdzielnia jest zobligowana do zamieszczenia go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 15 czerwca 2017 roku.

W załączeniu projekt zgłoszonej uchwały przez Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni.

KOMUNIKAT Nr 04/5/2018

Zarząd Spółdzielni, informuje o zwołaniu w dniu 7 czerwca br. o godz. 1800w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 34  zebranie mieszkańców bloku przy ul. Orawskiej 3 w przedmiocie:

      1.  Przedstawienie przez Prezesa Zarządu -Spółdzielni spraw związanych z planem remontu klatek schodowych  oraz malowaniem dachu budynku,

      2. Sposób sfinansowania w/w prac – pożyczka z funduszu remontowego mienia Spółdzielni,

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu Spółdzielni SM „Dom dla Młodych” zwołuje na dzień 15.06.2018 r. na godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 149 ul. F.Bujaka15 Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM „Dom dla Młodych”.  Z następującym porządkiem obrad:

PRZETARG Nr 17/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

Wymiana szafek szachtów na klatkach schodowych w bud. przy ul. Turniejowej 65

 Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   13.06.2018 r. do godz.1200

KOMUNIKAT Nr 03/5/2018

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że w następujących terminach będą przeprowadzane przeglądy Kominiarskie mieszkań:

Telefon do Kominiarza

Budynek

TERMIN BADANIA

KOMUNIKAT Nr 02/5/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że w następujących terminach będą przeprowadzane przeglądy Kominiarskie mieszkań:

Telefon do Kominiarza

Budynek

TERMIN BADANIA

PRZETARG Nr 16/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

WYMIANA PŁYTEK CHODNIKOWYCH NA PŁYTKI GRESOWE NA PATIO BUDNYNKU PILTZA 35 

 Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   29.05.2018 r. do godz.1200

KOMUNIKAT Nr 01/5/2018

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych” informuje, że w następujących terminach będą przeprowadzane przeglądy Kominiarskie mieszkań:

 

Telefon do Kominiarza

Budynek

TERMIN BADANIA

Strony

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl