KOMUNIKAT NR 02/4/2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pragnie podziękować Mieszkańcom bloków przy ul. Ceglarskiej 21, 23, 25, 27 oraz przy ul. Św. Jacka 22 za czynny udział w ankiecie na temat wymiany poszycia dachów w powyższych budynkach.

            Dzięki Państwa aktywności i akceptacji planowanych inwestycji wymiany poszycia dachów Państwa bloków, była możliwość podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” stosownej Uchwały Nr 12/III/2018 z dnia 26 marca 2018 roku o wdrożeniu planowanych  inwestycji wymiany poszycia dachów w ramach Funduszu Remontowego Spółdzielni na najbliższe lata.

            Jeszcze raz dziękujemy za aktywny udział w przedmiotowej ankiecie, Zarząd Spółdzielni będzie Państwa informował na bieżąco o następnych etapach prac w przedmiocie wymiany poszycia dachów w Państwa budynkach.

Zarząd SM

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl