KOMUNIKAT Nr 03/4/2018

Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 19.04.2018 r. (tj. czwartek) o godz. 1800 w VI Liceum Ogólnokształcącym

przy ul. Wąska 7 w Krakowie w Sali 005 ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BLOKU nr 13 przy ul. Na Zjeździe

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA BĘDZIE:

OMÓWIENIE PLANOWANEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ W RAMACH FUNDUSZU REMONTOWEGO ROKU 2018

PRZYPOMINAMY, ŻE WEDŁUG § 1 i § 4 REGULAMINU ZEBRANIA CZŁONKOWSKIEGO NIERUCHOMOŚCI, DOPIERO OBECNOŚĆ MINIMUM 10% OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE LUB WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI W BUDYNKACH PRZY UL. Na Zjeździe 13, POZWALA NA PODEJMOWANIE PODCZAS ZEBRANIA WIĄŻĄCYCH UCHWAŁ, DECYZJI I WNIOSKÓW.

W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA WARUNKU 10% FREKWENCJI, ZEBRANIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA, NA ZEBRANIU BĘDĄ PORUSZANE SPRAWY WAŻNE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW.

Zarząd SM

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl