KOMUNIKAT Nr 04/4/2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pragnie podziękować Mieszkańcom bloków przy ul. Konopczyńskiego 7 i 7A za udział w ankiecie na temat aranżacji zieleni w Państwa budynkach.

W przedmiotowej ankiecie w przypadku mieszkańców Konopczyńskiego 7 udział wzięło 18,69% mieszkańców, w przypadku Konopczyńskiego 7A udział wzięło 18,31% mieszkańców.

Mając na uwadze mały odzew mieszkańców na przedmiotową ankietę Spółdzielni odstąpiła od realizacji zaprojektowanej aranżacji w bieżącym roku.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w przedmiotowej ankiecie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl