KOREKTA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Informujemy, że korekta deklaracji śmieciowej (dotycząca ilości osób zamieszkujących) odbywa się przez złożenie nowej deklaracji, drogą pocztową lub poprzez złożenie deklaracji w siedzibie Spóldzielni.

Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl