Przetargi

PRZETARG Nr 19/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

Wymiana szafek szachtów na klatkach schodowych w bud. przy ul. Turniejowej 65

 Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   11.07.2018 r. do godz.1200

 otwarcie ofert odbędzie się w dniu  12.07.2018 r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

PRZETARG Nr 18/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM DLA MŁODYCH” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na :

MALOWANIE POŁACI DACHOWYCH

 Oferty opracowane zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie internetowej Spóldzielni należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” w Krakowie przy ul. Turniejowej 65

 sekretariacie w terminie do dnia   27.06.2018 r. do godz.1200

 otwarcie ofert odbędzie się w dniu  28.06.2018 r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiającego 30-619 Kraków ul. Turniejowa 65

Komisja Przetargowa

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl