Statut i akty prawne związane ze statutem

SPIS TREŚCI:

I- Postanowienia ogólne - 1

II- Członkowie Spółdzielni - 3

III- Prawa i obowiązki członków - 4

IV- Ustanie członkostwa - 5

V- Postępowanie wewnątrzspółdzielcze - 7

VI- Wpisowe i udziały - 8

VII- Tytuły prawne do lokali - 8

VIII- Przekształcanie tytułów prawnych - 9

IX- Wkłady i rozliczenia z tytułu wkładów - 9

  • A- Postanowienia ogólne -  9
  • B- Wkłady Mieszkaniowe - 10
  • C- Wkłady budowlane - 10

X - Opłaty za używanie lokali - 11

XI- Obowiązki Spółdzielni i osób, którym przysługują prawa do lokali w zakresie napraw i modernizacji lokali - 13

XII- Organy Spółdzielni - 14

  • A- Walne Zgromadzenie - 14
  • B- Rada Nadzorcza - 16
  • C- Zarząd - 19
  • D- Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu - 20
  • E- Zebranie Członków Nieruchomości - 20

XIII - Gospodarka Spółdzielni - 21

XIV - Lustracja - 22

XV- Postanowienia końcowe - 23

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl