Władze spółdzielni

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ DOM DLA MŁODYCH”

 • Prezes Zarządu                              - Jerzy Trojan
 • Główny Księgowy-Członek Zarządu   - Ewa Nowak

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ DOM DLA MŁODYCH”

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej                     -  Janusz Bystranowski
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej    -  Józef Adamus
 • Sekretarz Rady Nadzorczej                               - Anna Binder

Komisja GZM:

 • Przewodniczący               -  Witold Ziara
 • Z-ca Przewodniczacego   -   Dariusz Śliwka
 • Członek Komisji                -  Ewa Chorabik
 • Członek Komisji                -  Bartosz Boroń

  Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący                -  Leszek Kordas
 • Z-ca Przewodniczącego   -   Grzegorz Englert
 • Członek Komisji                -  Ewa Cygan
 • Członek Komisji                -  Ewa Maciejczyk
 • Członek Komisji                -  Krzysztof Schiff

Spółdzielnia
Dom dla Młodych

 
 

Nasz adres

Spółdzielnia Dom dla Młodych

ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków
Email: info@smddm.pl